ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

– การขอคืนเงิน ทาง Teedinhotcom ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
– การยกเลิก ลูกค้าสามารถยกเลิกประกาศที่ลงไว้กับทาง Teedinhot.com ได้ก่อนครบกำหนดวันที่สิ้นสุดประกาศ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ 

การสมัครสมาชิกและการใช้บริการ

ทางเราเป็นเพียงตัวกลางในการลงประกาศหรือลงโฆษณา เราเปิดกว้างให้เจ้าของทรัพย์ นายหน้าอิสระ นายหน้ามืออาชีพ สามารถสมัครสมาชิกและลงปรกาศได้ ดังนั้นในการตกลงซื้อขาย หรือใช้บริการใดๆ โปรดใช้ความระมัดระวัง และรอบคอบก่อนทำสัญญาซื้อขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหากเกิดการทุจริต ทั้งนี้ผู้ลงประกาศหรือโฆษณาจะเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียว ทาง Teedinhot.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง  คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ  ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

เราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด

Compare listings

เปรียบเทียบ