น.ส.3

โฉนดที่ดิน มีกี่ประเภท แบบใหนโอนได้ แบบใหนโอนไม่ได้

ปัจจุบันโฉนดที่ดินที่หลากหลายปรเภท ทั้งแบบที่สามารถซื้อขาย จ่าย โอนได้ หรือเป็นเพียงเอกสารสิทธิ์แจ้งการครอบครอง ทำประโยชน์ ไม่สามารถซื้อขาย...

Compare listings

เปรียบเทียบ