เทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็ว

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

1. จ่ายเกินทุกงวด

การชำระเงินเกินค่างวดทุกเดือน จะทำให้เงินต้นลดลง เนื่องจากสัญญาสินเชื่อบ้าน จะเป็นแบบลดต้นลดดอก ทำให้เวลาคำนวนดอกเบี้ยจะ นำเงินต้น ณ วันที่ชำระค่างวดมาคำนวน ทำให้ยิ่งเงินต้นเหลือน้อย ดอกเบี้ยก็จะน้อยตามลงไปด้วย

2. รีบโปะเพิ่มช่วงอัตราดอกเบี้ยต่ำ

3. มีเงินก้อนต้องโปะ

4. ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

  • Refinance (รีไฟแนนซ์)

    • เป็นการย้ายสินเชื่อบ้านของเราไปยังธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยต่ำกว่า โดยปกติจะสามารถทำได้ทุก 3-5 ปี แล้วแต่รูปแบบสัญญาของแต่ละธนาคาร
  • Retention (รีเทนชั่น)

    • เป็นการขอลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารเดิม รูปแบบนี้เราจะไม่ต้องย้ายสัญญาสินเชื่อไปที่ธนาคารอื่น ไม่ต้องเสียค่าประเมิน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีก แต่ทั้งนี้ อาจได้ดอกเบี้ยลดลงมาไม่มาก แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร และข้อมูลสินเชื่อของเราเองด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ